Arbejdsskader og hjælpemidler

Den almindelige fuldtidsstilling indebærer som udgangspunkt en arbejdsuge på 37 timer. Det er ganske normalt at bruge en stor del af sit liv på arbejdspladsen, og det er ikke uvant, at flere bruger meget af deres energi her. Ikke nok med at man leverer en indsats, mens man er på arbejde, så oplever flere stadig at være ude af stand til at lægge det fra sig, når de tager hjem. Mange oplever stresssymptomer, som både skyldes arbejdsbelastning og arbejdsmiljø. Det er naturligvis noget arbejdsgivere bør forholde sig til, så medarbejderne kan nyde at gå på arbejde og lade op, når de har fri.

Men ikke alene det mentale helbred har været i fokus de seneste år. Det er også helt banale arbejdsskader og nedslidende arbejde, som har fået omtale i medierne det sidste årti. Arbejdsskader kan opstå på forskellige vis, men brancher med fysisk belastning er specielt udsatte. Det skyldes naturligvis, at kroppen bliver brugt og musklerne er i gang. Det kan være en udfordring at forudse, hvilke skader der kan opstå, men det ændrer ikke på nødvendigheden af opmærksomhed på området.

Sundhedssektorens arbejdsskader

I sundhedssektoren er der i øjeblikket stor fokus på den belastning, der er på medarbejderne. Der er for stor en arbejdsbyrde og for få til at løfte den. Det betyder, at flere i branchen bliver stresset eller oplever at blive presset fysisk og psykisk. Det mindste, man kan gøre her, er at give dem de rette fysiske hjælpemidler, så de kommer igennem dagene, uden at overbelaste deres kroppe. Et middel, som er til stor hjælp på sygehuse og plejehjem, er en plejeseng. Med en plejeseng kan medarbejderne få de bedst mulige forhold, når de skal hjælpe patienter rundt. Det er ikke muligt helt at undgå fysisk belastning, men med en plejeseng får man en mest optimale arbejdsposition til udførslen af flytninger og løft.

Plejeseng som hjælpemiddel

Grunden til at en plejeseng er et afgørende hjælpemiddel i hverdagen i sundhedssektoren er, at højden er justerbar. Det betyder, at den kan sænkes, så borgeren selv kan hjælpe med, når vedkommende skal op af sengen. Samtidig kan den hæves højt nok til, at medarbejderen ikke skader sin ryk, når borgeren skal flyttes eller løftes. På denne måde sikres både medarbejderens arbejdsstilling og borgerens komfort. En plejeseng er ikke udelukkende for at sikre gode arbejdsstillinger. Den er også medvirkende til, at borgeren eller patienten kan få flyttes belastning fra et sted til et andet. En plejeseng er altså også med til at mindske risikoen for sidde- eller liggesår. Hjælpemidler, som en plejeseng, er afgørende for begge parter i sundhedssektoren. Derfor bør det også være en selvfølge for institutioner i denne sektor at være i besiddelse af tilstrækkeligt mange plejesenge.