Disse ydelser dækker en pris på begravelse over

Det er forbundet med visse udgifter, når en person går bort, og det er som oftest de efterladte, der står for for at arrangere begravelsen og de dermed forbundne udgifter.

Der er mange, der ikke er klar over, hvad disse udgifter dækker over og inden for, hvilket niveau en pris på begravelse kan ende med at ligge på. Det kan for nogen være belejligt at have lidt viden om dette i forvejen, så man er lidt bedre forberedt, og har en bedre indsigt i, hvad en pris på begravelse indebærer.

Generelt, kan man sige at prisen på en begravelse samlet dækker over diverse ydelser og services, som dels bedemanden står for og dels kirkegården, hvor begravelsen af den afdøde skal foregå.

En pris på begravelse vil typisk dække over følgende forhold:

  • Bedemandens ydelser og services
  • Dødsannonce
  • Kiste
  • Krematorium
  • Urne
  • Organist
  • Korsang
  • Bårebuket
  • Stenhugger
  • Gravsted

Bedemandens arbejde og ydelser

 

Man kan godt selv står for de forskellige omstændigheder, der er nødvendige i forbindelse med en begravelse, og der findes intet krav, eller regel om at man skal bruge en bedemand.

Da der er mange forskellige ting og forhold at have styr på, og som man skal kende til, vælger de fleste at få en bedemand til at stå for den side af sagen. Og gør man det, kan man også være rolig og sikker på at der bliver taget hånd om alle de praktiske forhold ved begravelsen på professionel og bedste vis.

Nogle af de praktiske opgaver, som en bedemand står for, er at fremskaffe en dødsattest, udfylde og sende en dødsanmeldelse og aflevere en godkendelsesattest til begravelsesmyndigheden.

I en dødsanmeldelse skal det bl.a. fremgå om afdøde var medlem af folkekirken, og om afdøde skal begraves eller bisættes, samt om der skal være en præst til begravelsen med mere.

Dette er alt sammen noget, som bedemanden har stor erfaring med, og man er således sikret at alt er som det skal være.

Bedemanden kan selvfølgelig også altid svare på spørgsmål, man har i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, ligesom bedemanden kan være behjælpelig med indrykning af dødsannonce samt, hvordan ordlyden skal være i denne.

Køb af gravsted

I Danmark har alle ret til at blive begravet eller få nedsat en urne på folkekirkens kirkegårde, som er de eneste godkendte begravelsespladser, der findes i Danmark. De fleste efterladte køber et gravsted til den afdøde, hvilket indebærer at man har retten til at anvende pladsen som gravsted i 10-20 år ad gangen.

Prisen for brugsretten til et gravsted fastsætter hver kirkegård selv en takst for, og normalt er det sådan at medlemmer af folkekirken betaler en lavere takst end ikke-medlemmer, da medlemmer af folkekirken bidrager til vedligeholdelsen af kirkegårdene og gravstederne gennem den kirkeskat, de har betalt.

Kremering

Ved kremering brændes både den afdøde og kisten, derfor er en kiste og en urne, det der udgør udgiften til en kremering. Bliver man kremeret nedsættes der en urne i gravstedet.

På Dansk Krematoriums Landsforenings website er det muligt at læse i flere detaljer om de gældende takster for kremering på de forskellige krematorier i Danmark.

 

Ovenstående er nogle af de mest almindelige udgifter, der er i forbindelse med en pris på begravelse, og udover disse udgifter, kan der forekomme udgifter til fx en organist i kirken og evt. en korsanger, men det er typisk noget, man som pårørende kan vælge til, hvis man ønsker det.

I forbindelse med pris på begravelse er der i øvrigt mulighed for at søge om penge til begravelseshjælp til at få dækket sin pris på begravelsen.