Arbejde inden for vindmøllebranchen

Vi har en hel del vind i Danmark og det skal vi forsøge at udnytte bedst muligt. Vind er en af de energikilder, der giver det mindste klimaaftryk. Samtidig med det, er vind også en vedvarende naturressource, som man ikke løber tør af. Danmark er beliggende i et område, hvor vindressourcerne er store nok til at dække det samlede danske energibehov. Vindmøllerne er udviklet til at forvandle vind til energi, hvilket er en enormt bæredygtig måde at producere energi på.

Hvordan bliver vind til energi?

Vindkraften er en meget effektiv og skånsom form for vedvarende energi. Vind har samtidig også den fordel, at den ikke lægger pres på jorden ressourcer. Måden hvorpå vindmøllerne formår at skabe energi på, er, at vindmøllerne bruger vindens kræfter til at lave energi, når vinden får vindmøllernes vinger til at dreje rundt. Vingernes rotationer opstår, når der skabes et overtryk på forsiden og undertryk på bagsiden af vingerne. Når vindmøllens vinger drejer rundt, omdannes energien i vinden til elektrisk energi via en generator.

Strømforbruget bliver ikke just mindre i fremtiden, da flere og flere vælger at skrotte benzin og dieselbilerne til trods for elbilerne. Derudover er der også flere og flere som vælger at købe varmepumper, som tilmed også kræver en masse strøm. Selvom det er et bæredygtigt valg, ligger det samtidig et stort pres på vindmøllebranchen, da det vil kræve endnu mere strøm end det, Danmark i forvejen bruger.

Arbejde inden for vindmøllebranchen

Vindmøllebranchen er en bred branche. Branchen byder på flere forskellige jobmuligheder og typer både i og udenfor Danmark. Vindmøllebranchen er en nødvendig og central del af omstillingen til vedvarende energi, derfor er du garanteret, at kunne finde job inden for dette felt, da det med årene vil vokse sig større og større. Med et job i vindmølleindustrien bidrager du positivt til en grønnere omstilling.

Fælles for mange af de forskellige jobtyper er, at man behøver specifikke sikkerhedskurser for at kunne komme til at arbejde inden for visse vindmølleområder. Sikkerhedskurserne er delt op i fire til fem moduler, som hver især har sikkerheden i fokus. Antallet af moduler, man skal igennem afhænger af, om man vil arbejde on- eller offshore. Ved offshore arbejde skal man have et ekstra modul, da man skal have en viden omkring, hvordan man færdes sikkert på havet. Dette sikkerhedskursus kaldes et GWO kursus og man har mulighed for at deltage i det hos Global Wind Academy.