Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er et overblik over en virksomheds aktiviteter og resultater for et år. Det er et vigtigt værktøj, som virksomheden bruger til at planlægge og styre deres forretning. Årsregnskabet viser også, hvor meget der er indtægter og udgifter, og hvor stor en virksomheds gæld og formue er.

Det basale

En virksomheds årsregnskab skal offentliggøres, hvis den er foretaget for et A/S eller ApS. Alle andre virksomheder har også pligt til at lave et årsregnskab, men det behøver ikke at offentliggøres. Årsregnskabet består af en balance og en resultatopgørelse. Balancen viser virksomhedens aktiver og passiver på et givent tidspunkt, mens resultatopgørelsen viser, hvordan virksomheden har klaret sig økonomisk for et år. Årsregnskabet er et vigtigt værktøj, som virksomheder bruger til at planlægge og styre deres forretning. Det viser, hvor stor en virksomheds gæld og formue er, og hvor meget der er indtægter og udgifter.

Hvordan er en balance opbygget?

En balance er opdelt i aktiver og passiver.

Aktiver

Aktiverne er opdelt i to:

  • Anlægsaktiver
  • Omsætningsaktiver

Anlægsaktiver er de ting, som virksomheden ejer, og som man har tænkt sig at beholde i en længere årrække, f.eks. fast ejendom og maskiner. Omsætningsaktiver er ting, som virksomheden ejer, men som man regner med at sælge eller bruge inden for en kort tid, f.eks. varelager.

Passiver

Passiverne er opdelt i to:

  • Egenkapital
  • Gæld

Egenkapitalen er de penge, som virksomheden selv har investeret i virksomheden. Gælden er penge, som virksomheden skylder, f.eks. lån fra banken.

Hvordan er en resultatopgørelse opbygget?

Overskud og underskud

Resultatopgørelsen er opdelt i to:

  • Indtægter
  • Udgifter

Når indtægterne er større end udgifterne, har virksomheden et overskud. Når indtægterne er mindre end udgifterne, har virksomheden et underskud.

Hvordan er selskabsformerne opbygget?

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheden er den mest udbredte selskabsform. Det er den mest enkle måde at starte en virksomhed op på. Man kan starte en enkeltmandsvirksomhed som stort set alle typer af virksomheder. Man kan også starte en enkeltmandsvirksomhed sammen med en kompagnon.

Interessentskab

Interessentskabet er en slags enkeltmandsvirksomhed, som to eller flere personer kan starte sammen. Der er ikke noget minimumskrav til antallet af interessenter, men der må højst være 10 interessenter. Som interessent skal man selv stå for det økonomiske ansvar for virksomheden. Det betyder, at man kan miste sin private formue, hvis virksomheden går konkurs.

Anpartsselskab

I anpartsselskabet kan der være mange anpartshavere. Det betyder, at man ikke har ansvar for virksomhedens gæld, hvis man selv ikke har bidraget til gælden. Når man har skrevet under på selskabsdokumenterne, har man et ansvar for, at virksomheden overholder reglerne. Anpartsselskabet er det mest populære selskab i Danmark.

Aktieselskab

I aktieselskabet kan der også være mange aktionærer. Som aktionær har man ikke ansvar for virksomhedens gæld, hvis man selv ikke har bidraget til gælden. Når man har skrevet under på selskabsdokumenterne, har man et ansvar for, at virksomheden overholder reglerne. Aktieselskabet er det mest populære selskab i større virksomheder.