Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med et dødsfald?

Når et dødsfald indtræffer i familien, er der en mængde papirarbejde og formalia, som du bør være opmærksom på. Dødsfaldet skal anmeldes, begravelsen eller bisættelsen skal arrangeres, og du vil som anmelder af dødsfaldet blive indkaldt til et møde med skifteretten nogle uger efter dødsfaldet.

For langt de fleste mennesker er det en stor mundfuld at holde styr på alle disse ting i en i forvejen meget svær og emotionel situtation. Derfor får de fleste mennesker en bedemand til at hjælpe sig med papirarbejdet, organiseringen af mindehøjtideligheden samt kontakten med kirkegården og krematoriet.

Hvis du bor i Københavnsområdet, så kan det være oplagt at tage kontakt til en bedemand på Amager, som hjælper familier i hele byen med at organisere begravelser og bisættelser.

 

Dødsattest og dødsanmeldelse

Når dødsfaldet indtræffer, skal lægen udarbejde en dødsattest for den afdøde i forbindelse med ligsynet. En dødsattest er et juridisk dokument, der dokumenterer, at den pågældende person er død.

Lægen sender da dødsattesten til Sundhedsstyrelsen og dødsårsagsregistret.

Senest to dage efter, at dødsfaldet er indtruffet, skal begravelsesmyndigheden (typisk det lokale kirkekontor) have modtaget en dødsanmeldelse for den afdøde. Dette kan gøres enten digitalt på Borger.dk eller skriftligt med brug af formularen ”Anmodning om begravelse/ligbrænding”.

Ved indgivelse af dødsanmeldelsen skal du oplyse, om den afdøde skal kremeres eller begraves. Du skal desuden angive, om den afdøde var medlem af folkekirken, om du ønsker, at en præst deltager i mindehøjtideligheden, og hvornår højtideligheden finder sted.

Du bør være opmærksom på, at når dødsfaldet er blevet registreret, så bliver den afdødes bankkonti spærret. Hvis du således er efterlevende ægtefælle og har delte bankkonti med den afdøde, så kan du ikke benytte disse konti, før du har været i kontakt med skifteretten.

Når dødsanmeldelsen er bekræftet og godkendt af begravelsesmyndigheden, vil du modtage en godkendelsesattest. Først da må begravelsen eller kremeringen finde sted.

Bedemanden kan altid være behjælpelig med at udfylde dødsanmeldelsen for dig og vejlede dig omkring disse ting.

 

Mødet med skifteretten

I forbindelse med et døsfald vil du altid komme i kontakt med skifteretten, hvis du er anmelder af dødsfaldet og/eller arving til den afdøde.

Skifteretten er den myndighed, der i forbindelse med et dødsfald behandler, hvordan en formue i et dødsbo skal skifte hænder.

Du har ikke adgang til og må ikke råde over den afdødes formue eller effekter, før skifteretten har afsluttet sagsbehandlingen.

Du bliver typisk kontaktet af skifteretten 3-4 uger efter dødsfaldet, og mødet med dem foregår oftest blot over telefonen. Hvis forholdene i dødsboet er overskuelige, og alle arvinger er enige omkring fordelingen af dødsboets formue, så kan du typisk nøjes med blot den hjælp, du får af skifteretten.

I mere komplicerede sager, hvor der er tale om store dødsboer, eller hvor arvingerne ikke er enige om fordelingen af arven, kan det være nødvendigt at få hjælp fra en bobestyrer, som typisk er en advokat. Når der kommer en bobestyrer ind over sagsbehandlingen, forlænges sagen typisk. Dog skal alle sager af denne karakter være afsluttet indenfor 2 år efter opstarten.

Du vil altid kunne kontakte skifteretten og høre mere om disse situationer.