Krav og fakta til familiesammenføringer

Ligesom at der er mange krav for at kunne blive i Danmark hvis man kommer fra et andet land, enten som flygtning eller tilflytter, og krav til at få dansk statsborgerskab, er der også mange krav til at få din familie fra udlandet med dig til Danmark. Nogle personer møder en i udlandet som de forelsker sig i, og de vil gerne kunne bo sammen i Danmark, her kræver det også en del ting for at den mødte udlænding, kan få lov til at blive. Dette gælder også for flygtninge som er kommet til Danmark, fordi de ikke længere kunne bo i deres eget land, grundet krig og terror, eller andre ting.

Familiesammenføring krav for at få ægtefælle med hjem til Danmark, og/eller børn:

  • Du skal selv have en permanent opholdstilladelse i Danmark, være dansk statsborger, være kommet til landet som flygtning eller du skal have en midlertidig opholdstilladelse med en beskyttelsesstatus, som er forlænget efter at have været i Danmark de første 3 år.
  • Dig og din ægtefælle skal være mindst 24 år gamle, og være gift. Dette må ikke være et tvangsægteskab eller et proformaægteskab. Desuden skal jeres giftedokument også kunne godkendes i en dansk retssal.
  • Det må ikke være et voldeligt ægteskab med vold mod din mand eller hustru, eller med nogen dom for vold.
  • Din ægtefælle skal have været i Danmark med visa, mindst én gang.
  • Din ægtefælle må ikke være beslægtede med dig, heller ikke fjernt beslægtet.
  • Din ægtefælle skal kunne komme til en sproglig prøve, først efter 6 måneder, og så også efter 9 måneder.
  • Du må ikke have modtaget nogen offentlig økonomisk hjælp, som kontanthjælp og lignende statslige ydelser, i mindst de sidste 4 år. Derudover må du heller ikke stå i gæld til det offentlige, medmindre at det ellers ville være umuligt. Med det, må gælden ikke være over 116.127,58 kr. (dette var i 2019 og kan have ændret sig)
  • Du skal kunne være økonomisk stabil nok til at kunne betale en bankgaranti på 100.000 kr.
  • Du skal have en bolig som mindst skal være en lejlighed lavet til 2 personer på mindst 40 m2. Hvis der er børn, skal der mindst være 20 m2 mere per barn. Det må ikke være en lejlighed udpeget af regeringen i et ghettoområde.
  • Der er statsafgift på ansøgninger og familiesammenføringer.